Informace

Při úmrtí doma:

Zavolejte praktického lékaře, lékařskou službu nebo zdravotnickou záchrannou službu, která provede prohlídku zemřelého a vyplní list o prohlídce zemřelého (tzv. ohledací list). Když lékař odjede, zavolejte pohřební službu, která odveze zemřelého na chladící zařízení a nebo na pitvu, když určí lékař.

Při úmrtí v nemocnici:

List o prohlídce zemřelého vystaví lékař, který dělal prohlídku zemřelého. Nemocnice kontaktuje nejbližší rodinu. Následně zavolejte pohřební službě, od které bude chtít zařídit pohřeb.

Co potřebujete k vyřízení pohřbu:

  • Občanský průkaz zemřelého (jestli ho máte k dispozici).

  • Občanský průkaz objednavatele pohřbu.

  • Rodný list zemřelého jestli je vdovec/vdova, svobodný/svobodná.

  • Oddací list zemřelého jestli je ženatý/vdaná.

  • Oblečení pro konečné uložení do rakve.

  • Fotografie na smuteční oznámení (pokud budete chtít).

Nárok pracovního volna s náhradou mzdy

  • Při úmrtí manžela/manželky, druha/družky a nebo dítěte máte nárok na 2 dny volna na zajišťování obřadu a na 1 den účasti na pohřbu.

  • Při úmrtí rodiče nebo sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance má nárok na 1 den volna na zajišťování obřadu a další 1 den účasti na pohřbu.

  • Při úmrtí prarodiče nebo vnuka nebo prarodiče manžela nebo jiné osoby, která žila se zaměstnancem v době úmrtí ve stejné domácnosti má nárok na 1 den volna na zajišťování obřadu a další 1 den účasti na pohřbu.